Marathon Mustangs


 State Champions:  1974  1976  

1997 Schedule
Record: 2-8-0   
WKTeamSCTeamSC  
xMarathont50xVictory Chr, NMy0
9/12 3Sierra Blancav22xMarathons14
xMarathonv56xMidland Trinityv52
7Balmorheav66xMarathonv38
PBuena Vistav58xMarathons14
LFaith Christiant50xMarathonv26
10/17 *Sandersonv52xMarathony0D
TDell Cityv46xMarathonv26
10/31 3Sierra Blancav75xMarathonv28D
10 LGrandfalls-Royaltyv72xMarathonv44D
1997 Schedule
DateOpponentScore 
1 Victory Chr, NMW50-0
9/12 Sierra BlancaL14-22
3 Midland TrinityW56-52
4 BalmorheaL38-66
5 Buena VistaL14-58
6 Faith ChristianL26-50
10/17 SandersonL0-52D
8 Dell CityL26-46
10/31 Sierra BlancaL28-75D
10 Grandfalls-RoyaltyL44-72D
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 262-223-10
2008(0-4)  
2007(0-6)  
2005(1-8)  
2004(1-9)  
2002(0-10)  
2001(2-7)  
2000(5-5)  
1999(1-8)  
1998(1-8)  
1997(2-8)  
1996(1-7)  
1995(0-9)  
1994(0-2)  
1992(0-6)  
1991(1-1)  
1990(8-3)  
1989(5-3)  
1988(0-3)  
1987(0-6)  
1986(1-2-1) 
1984(4-1)  
1983(7-3)  
1982(5-2)  
1981(1-3)  
1980(5-2)  
1979(3-6)  
1978(3-5-1) 
1977(3-6)  
1976(11-0)  
1975(8-1)  
1974(11-0)  
1973(8-1)  
1972(11-1)  
1971(10-1)  
1970(10-0)  
1969(10-0)  
1968(11-1)  
1967(10-1)  
1966(8-2-1) 
1965(4-4)  
1964(4-3)  
1963(3-4-1) 
1962(5-4)  
1961(2-7)  
1960(5-3)  
1959(7-3-1) 
1958(6-2)  
1957(2-3)  
1956(4-1)  
1955(6-4)  
1954(7-3)  
1953(9-1)  
1952(3-4)  
1951(2-5-1) 
1950(8-3)  
1949(5-1-1) 
1948(3-1)  
1947(5-2-2) 
1946(2-5-1) 
1945(1-4)  
1939(1-4)  
1925(0-1)  
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 262-223-10
2008(0-4)  
2007(0-6)  
2005(1-8)  
2004(1-9)  
2002(0-10)  
2001(2-7)  
2000(5-5)  
1999(1-8)  
1998(1-8)  
1997(2-8)  
1996(1-7)  
1995(0-9)  
1994(0-2)  
1992(0-6)  
1991(1-1)  
1990(8-3)  
1989(5-3)  
1988(0-3)  
1987(0-6)  
1986(1-2-1) 
1984(4-1)  
1983(7-3)  
1982(5-2)  
1981(1-3)  
1980(5-2)  
1979(3-6)  
1978(3-5-1) 
1977(3-6)  
1976(11-0)  
1975(8-1)  
1974(11-0)  
1973(8-1)  
1972(11-1)  
1971(10-1)  
1970(10-0)  
1969(10-0)  
1968(11-1)  
1967(10-1)  
1966(8-2-1) 
1965(4-4)  
1964(4-3)  
1963(3-4-1) 
1962(5-4)  
1961(2-7)  
1960(5-3)  
1959(7-3-1) 
1958(6-2)  
1957(2-3)  
1956(4-1)  
1955(6-4)  
1954(7-3)  
1953(9-1)  
1952(3-4)  
1951(2-5-1) 
1950(8-3)  
1949(5-1-1) 
1948(3-1)  
1947(5-2-2) 
1946(2-5-1) 
1945(1-4)  
1939(1-4)  
1925(0-1)