May Tigers

2017 1A Six-Man Football  Division 1 - District 11
 State Champions:  1977  

2014 Schedule
Record: 12-3-0   Head Coach: Craig Steele
WKTeamSCTeamSC  
8/29 7Calvert @Zephyr  v26PMay321
9/5 PMayv46m@Rising Stary0
9/12 P@Mayv34#Zephyrs14
9/19 PMayv46#@Blanketf6
9/26 n@Throckmortonv60PMayv40
10/3 P@Mayv38PWater Valleyv24
10/10 P@Mayv54LGustinef6D
10/17 PMayv567@Strawnv44D
10/31 P@Mayv66nGordonr16D
11/7 PMayv60#@Linglevillep8D
11/15 PMayv52*Tioga @Brysonp8B
11/21 PMayv65*Santa Anna @Goldthwaitev20R
11/29 PMayv38nGordon @Abilene Moorev22Q
12/6 PMayv60PBlum @Granburyv38S
12/13 xCrowell @ATTv62PMayr16F
2014 Schedule
DateOpponentScore 
8/29 Calvert @Zephyr  L21-26
9/5 @Rising StarW46-0
9/12 ZephyrW34-14
9/19 @BlanketW46-6
9/26 @ThrockmortonL40-60
10/3 Water ValleyW38-24
10/10 GustineW54-6D
10/17 @StrawnW56-44D
10/31 GordonW66-16D
11/7 @LinglevilleW60-8D
11/15 Tioga @BrysonW52-8B
11/21 Santa Anna @GoldthwaiteW65-20R
11/29 Gordon @Abilene MooreW38-22Q
12/6 Blum @GranburyW60-38S
12/13 Crowell @ATTL16-62F
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 398-332-16
2018(8-4)  
2017(12-1)  
2016(11-1)  
2015(6-5)  
2014(12-3)  
2013(14-1)  
2012(6-4)  
2011(7-4)  
2010(5-6)  
2009(1-9)  
2008(7-3)  
2007(9-2)  
2006(10-1)  
2005(8-3)  
2004(5-5)  
2003(0-9)  
2002(1-8)  
2001(2-8)  
2000(3-7)  
1999(5-5)  
1998(7-3)  
1997(9-3)  
1996(4-5)  
1995(3-7)  
1994(8-2)  
1993(7-2)  
1992(4-3)  
1991(3-3)  
1990(5-3)  
1989(7-1)  
1988(7-3)  
1987(5-2)  
1986(6-3)  
1985(6-1-1) 
1984(12-1)  
1983(11-1)  
1982(3-3)  
1981(1-2)  
1980(3-2)  
1979(9-1)  
1978(4-3)  
1977(13-0)  
1976(12-1)  
1975(10-1)  
1974(7-3)  
1973(6-4)  
1972(3-5)  
1971(5-5)  
1970(0-7)  
1969(1-7)  
1968(4-5)  
1967(3-5)  
1966(3-6)  
1965(2-6-1) 
1964(6-4)  
1963(3-4-1) 
1962(4-3-2) 
1961(1-8)  
1960(0-9)  
1959(3-5-2) 
1958(1-8)  
1957(4-4-2) 
1956(6-4)  
1955(3-7)  
1954(2-8)  
1953(6-2)  
1952(5-4-1) 
1951(3-5)  
1950(4-3)  
1949(2-5)  
1948(0-8)  
1947(0-6)  
1946(3-3-1) 
1945(1-4)  
1944(0-3)  
1943(1-2)  
1942(1-1)  
1941(0-2-1) 
1940(1-2-1) 
1939(5-2-1) 
1938(4-5)  
1937(2-3)  
1936(0-1-1) 
1935(1-3)  
1934(1-3-1) 
1931(0-1)  
1930(0-2)  
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 398-332-16
2018(8-4)  
2017(12-1)  
2016(11-1)  
2015(6-5)  
2014(12-3)  
2013(14-1)  
2012(6-4)  
2011(7-4)  
2010(5-6)  
2009(1-9)  
2008(7-3)  
2007(9-2)  
2006(10-1)  
2005(8-3)  
2004(5-5)  
2003(0-9)  
2002(1-8)  
2001(2-8)  
2000(3-7)  
1999(5-5)  
1998(7-3)  
1997(9-3)  
1996(4-5)  
1995(3-7)  
1994(8-2)  
1993(7-2)  
1992(4-3)  
1991(3-3)  
1990(5-3)  
1989(7-1)  
1988(7-3)  
1987(5-2)  
1986(6-3)  
1985(6-1-1) 
1984(12-1)  
1983(11-1)  
1982(3-3)  
1981(1-2)  
1980(3-2)  
1979(9-1)  
1978(4-3)  
1977(13-0)  
1976(12-1)  
1975(10-1)  
1974(7-3)  
1973(6-4)  
1972(3-5)  
1971(5-5)  
1970(0-7)  
1969(1-7)  
1968(4-5)  
1967(3-5)  
1966(3-6)  
1965(2-6-1) 
1964(6-4)  
1963(3-4-1) 
1962(4-3-2) 
1961(1-8)  
1960(0-9)  
1959(3-5-2) 
1958(1-8)  
1957(4-4-2) 
1956(6-4)  
1955(3-7)  
1954(2-8)  
1953(6-2)  
1952(5-4-1) 
1951(3-5)  
1950(4-3)  
1949(2-5)  
1948(0-8)  
1947(0-6)  
1946(3-3-1) 
1945(1-4)  
1944(0-3)  
1943(1-2)  
1942(1-1)  
1941(0-2-1) 
1940(1-2-1) 
1939(5-2-1) 
1938(4-5)  
1937(2-3)  
1936(0-1-1) 
1935(1-3)  
1934(1-3-1) 
1931(0-1)  
1930(0-2)